🇸🇪 Drömspel – En bok om Sega Dreamcast

  • Publisher Alltid Attack Förlag
  • Publication 2004
  • ISBN 91-974555-0-4

Drömspel – En bok om Sega Dreamcast gavs ut av Alltid Attack Förlag. Boken skrevs av Thord D. Hedengren, Rickard Olsson, Mikael Sylverberg och Michael Edström, med illustrationer av Stefan Pålsson.

Dessvärre är Drömspel – En bok om Sega Dreamcast ur tryck sedan länge och återfinns lättast på antikvariat, hos retrospelsbutiker eller på auktionssajter.