Bonnier R&D presenterar sig

Bonnier R&D, eller B.Vision som de också kallar sig, är idélabbet för Bonnierkoncernen. Björn Jeffrey presenterar dem på 24 Hour Business Camp-bloggen, de är en av sponsorerna som bekant.