Det svenska nätanvändandet

Mindpark, diagramernas förlovade land och tillika en tämligen insatt blogg, konstaterar att det svenska nätanvändandet är drygt en och en halv timme om dagen. Som alltid fina grafer i posten. Detta strax efter att man konstaterat att internet utmanar TV under prime time, något jag skrev lite om i en post på Pakten.

Det här är siffror som kommer fortsätta stiga, webben blir alltmer användbar för den stora massan, tjänsterna mer lättillgängliga, och utbudet bredare. Bara det här säger väl allt?

I gruppen över 65 år är användningstiden “bara” 53 minuter om dagen bland internetanvändarna.

Det var genomsnittet 1998.