Google använder hashbangs för Chromebook-sajten

Intressant. Google har valt att använda hashbangs för sin sajt om Chromebook, precis som Twitter och de nya Gawker-sidorna.