Mindpark och 24 Hour Business Camp

Credd till Mindpark för att de sponsrar 24 Hour Business Camp, ett initiativ startat av Ted Valentin. Så fick de lite extra exponering på köpet också. Bloggbonus!