Är det här WPSE-loggan?

Vad tycker ni?

En tidigare version fanns i föregående WPSE-post.