Den digitala bokmomsen är nonsens

Jag ställer mig helt och fullt bakom Mattias Boströms initiativ mot den digitala bokmomsen, som är 25%. Pappersböcker har däremot bara 6% moms, men e-boken hanteras alltså annorlunda. Idiotiskt.