Firefox knappar in på Internet Explorer

firefox.jpgNoterar att Internet Explorer fortfarande är den dominerande webbläsaren, den nyttjas av närmre 55% av Pakten-besökarna. Av dessa 55% har 63% version 7.0, den senaste, medan övriga har 6.0 – en skrämmande uppdelning med tanke på hur urusel 6.0 är.

Firefox står för 38%, sedan kommer Safari på nästan 6%, och Opera med flera mindre har runt 1%.

Intressant – och betryggande – ändå att Firefox närmar sig 40% av kakan. Läs mer om webbläsare och Internet Explorer.