Jag och FRA

Jag borde skriva något om den hiskeliga FRA-lagen, men andra har gjort det in absurdum, så jag orkar inte riktigt. Ett par punkter för varför jag tycker det är en styggelse som borde vara (är?) grundlagsvidrig dock:

  • Min personliga integritet. Nej, jag har inget att dölja, men det betyder inte att jag vill visa allt heller. Det är min rättighet att ha ett privatliv, kära regering.
  • Informationsutbytet med USA. Läste att vår kära regering har skrivit ett informationsutbytesavtal med USA, och att det var en (den främsta?) av anledningarna till hela FRA-soppan. Sverige borde måna om svenska medborgare, och att över huvud taget lämna så mycket som ett tecken till ett regelvidrigt land som USA utan domstolsbeslut borde definitivt vara brott mot grundlagen!
  • Vem är Storebror i framtiden? Bortsett nämna informationsutbyte kanske FRA-lagen ter sig rätt harmlös. Men tänk ett steg längre, vem vet vem/vad som kommer till makten i framtiden? Demokrati betyder inte att det inte kan hända, en viss führer bevisade sannerligen det.

Uppenbarligen har vi ingen stark grundlag i Sverige, för något som är så här påträngande på medborgarnas integritet borde inte vara möjligt att lagstifta om utan en grundlagsändring. Jag är mot FRA-lagen.