Marco vs. EA: 1-0

Electronic Arts har förlorat en tvist i Sverige om varumärket Noir, vilket råkar vara ett rollspel av Marco Behrmann med flera. EA tyckte att det inkräktade på Black, vilket är ett röjigt spel de ger ut, vilket PRV inte höll med om. Föga förvånande. Grattis Marco!