Några ord om reklamtidningen Roots

Som fenomen är reklamtidningen (som i reklam för något) Roots synnerligen intressant. Jag skriver några rader om det på Spelbloggen.