Fem chefredaktörer gör gemensam sak

Det här värmer.

Vill du också hjälpa Dawit Isaak?

De olika tidningarna har kampanjsidor, vi visar #Dawit-tweets på dawit.se tillsammans med inhämtade länkar, och FreeDawit.com är förstås ett måste för mer information.