Låt designers vara designers

Jag har länge reagerat på det återkommande påståendet att en designer som jobbar med webb ska ha förståelse för koden. Grundtanken är god: om designern förstår koden så kan hans arbete bli mer webbanpassat. För mig är det en trasig tanke, inte för att lite bakgrundskunskap kring kod skadar en designer, utan för att det är som att begränsa en bilmekaniker med hans kunskap om asfaltering.

Om en designer har “viss kodförståelse” så kommer det begränsa hans arbete. En designer ska inte fundera på hur något ska lösas i kod, designern ska skapa något som sedan realiseras i kod. Val under designprocessen får absolut inte begränsas av vad designern kan om kod.

En designer gör design. En utvecklare gör verklighet av designen. Det är inte svårare än så.

Eller?

Utifrån min Twitter-diskussion idag så verkar det råda lite oklarheter, så jag tänkte vara övertydlig eftersom det inte finns någon teckenbegränsning här.

  • Designar du för webb så måste du förstå webb. Blanda inte ihop det med att förstå kod, det räcker mer än väl att vara bekant med formatet.
  • Designar du för print och ska ta steget till webb så är det inte kod du ska lära dig, det är webb som format. Du är inte på papper längre.
  • Designar du för webb men ska ta steget till print så måste du tänka om och anpassa dig för formatet.

För här är grejen som skiljer en bra designer från en dålig: förståelse för formatet.

Det har inte ett skvatt med HTML och CSS att göra, allt handlar om formatet. Fattar du inte papper så fattar du inte printdesign, och fattar du inte att du måste leverera exempel på sökresultat och inte bara en söksida så fattar du inte webb (eller har en dålig arbetsbeskrivning).

Extra kunskaper är alltid bra, och på Odd Alice uppmuntrar vi självfallet utveckling utanför primärkunskapen. En designer som vill lära sig HTML och CSS ska förstås göra det, men i samma ögonblick som han börjar ta med kodbeslut som parametrar i sin design så försämras resultatet.

Idealscenariot? Samma som alltid: kommunikation, den här gången mellan designer och utvecklare, så länge det inte begränsar för mycket så klart.

“Det här kan vi inte göra” från en utvecklare till en designer kan vara tekniskt förankrat, men det kan också vara ren lat- eller okunnighet, båda smärre problem i processen.

“Det här är inte snyggt” från en designer är mer relevant.

Låt designers vara designers. Det blir tveklöst snyggast så.