SF Bios idioti når SvD.ses förstasida

SvD.se just nu