Status för WPMWP-eboken

WordPress 3.1 är runt hörnet. Release candidate 5 är så färdig att man inte ens går ut med den, vilket kan diskuteras förstås men det är något helt annat.

Jag vet att ni väntar på min ebok, Webbpublicering med WordPress, populärt förkortad WPMWP. Det är oerhört frustrerande att WordPress 3.1 tagit så här lång tid. Med facit i hand skulle jag inte väntat på den här versionen, men så skulle den ha kommit förra året också. Det är som det är, gjort är gjort – nu blir i alla fall WPMWP väluppdaterad och riktigt aktuell, nog så viktigt.

Det här kommer hända när WordPress 3.1 släpps:

  • Alla skärmdumpar till eboken tas. Jag började ta dem, men merparten blev snabbt inaktuella – trots beta och sedermera RC – så de slutgiltiga tas först när skarpa 3.1 finns ute.
  • Texten uppdateras något av undertecknad. Det går fort, så gott som allt är aktuellt från RC-versionerna, mindre korrigeringar enbart.
  • Hela eboken korrekturläses. Jag hoppas att det här går på en vecka, med korrigeringar. Inget jag gör själv förstås, det blir mest rätt då.
  • Eboken layoutas i en första, förhållandevis enkel, version. Min AD för det här projektet är en upptagen man och jag utgår kallt från att han inte hinner med WPMWP omgående, därför blir första versionen rå och ren, men komplett. Bör inte ta mer än någon dag.

Det var det hela. Inom två veckor efter det att WordPress 3.1 är ute så ska den första versionen av eboken kunna finnas för nedladdning. Varifrån? Från wpmwp.se förstås, där ni även finner ett nyhetsbrev. Skriv gärna upp er så missar ni ingenting.

WPMWP är möjlig och gratis tack vare följande generösa sponsorer: