Varför jag älskar ordet gammelmedia

Apropå Babels blogginslag (som kan ses på SVT Play fram till den 29 juni) och Jan Guillous propsande för att kalla gammelmedia för “riktiga media”. Jag vet att vissa, som exempelvis Sofia “Mymlan” Mirjamsdotter – också medverkande i inslaget tillsammans med Newsmills PM Nilsson – undviker att använda termen gammelmedia. Det är väl egentligen rätt, det är ett tämligen laddat ord om man så vill.

Jag älskar det.

Gammelmedia säger följande tycker jag:

  • Media som är gammal, åldersmässigt.
  • Media som är bäst på gamla publikationsmodeller.
  • Media som bygger på gamla publikationsmodeller.
  • Och ibland (läs: ofta), media som fruktar nya publikationsmodeller.

Och Jan Guillou, nej, självfallet kommer inte journalistiken dö. Den lever i allra högsta grad – såväl i gammelmedia som bland bloggarna. Det ena utesluter inte det andra, sättet vi tar in nyheter förändras men inte behovet av väl underbyggt och källgranskat material.

Sevärd diskussion tycker jag, om än lite kort.