Wiki agerar länkbete åt Fokus

FokusSmart, mycket smart. Tidningen Fokus, som tydligen nylanserat sin sajt, kläcker även ur sig en wiki med Sveriges 100 viktigaste politiska makthavare – en lista som nyligen figurerat i pressen. Bakgrundsfakta skall hamras in, och sajten är ansluten till Twingly, vilket är var länkbetet (från engelska linkbait) kommer in.

Tanken är förstås att samla på sig en hög med länkar till wikisidorna, från främst politiska bloggar – som ju är störst i Sverige enligt Primelabs – och det uppmuntrar man genom att ge länkar tillbaka. Som DN, SvD, och IDG med flera.

Bra resurs kanske, men framför allt är det snyggt länkbete från Fokus sida.

PS. Ja, jag skall kommentera Twinglyrapporten senare. Just nu njuter jag av Knuff-Johans inlägg om saken, agiterande för honom tydligen. Å andra sidan så kan jag nog förstå reaktionen…