Positiva besked

Kan glatt meddela att de “förhandlingar” jag nämnde tidigare går framåt. En har gått så långt att det bara är kråkan på avtalet kvar, och förhoppningsvis sitter den där innan veckan är slut. Det betyder att det blir två bloggar i februari – en som går online den här veckan (det är nära nu), och en i slutet av februari, är tanken. Om allt klaffar med avtalet då, alltså.

Nio bloggar innan mars i så fall. Målet var tio innan sommaren, nu pekar allt på att vi klarar det i god tid. Bra, bra…